Altro podnosi poprzeczkę!

6 listopada 2013
Fox_Tomasz
Wykładzina elastyczna PCV PVC

Producenci podłóg i okładzin ściennych muszą wziąć się do pracy, jeżeli chcą dorównać firmie Altro. Ich produkty charakteryzują się wysoką jakością końcowych efektów oraz wyjątkowo ekologiczną produkcją. Z powodzeniem prowadzi również program „Zrównoważony rozwój  krok po kroku” oparty na trzech filarach zrównoważonego rozwoju. Zwracając więc uwagę na kwestie społeczne, ekonomiczne oraz na odpowiedzialność ekologiczną, firma Altro dopuszcza do sprzedaży produkty bezpieczne, higieniczne oraz przyjazne dla człowieka i środowiska.

Realizując wyżej wspomniany program Altro tworzy i podnosi wartość rynku, przyczyniając się do osiągnięcia zrównoważonej i długoterminowej przyszłości. Firma ma również na celu zmniejszenie wpływu działalności firmy, jej usług oraz produktów na środowisko. Bycie odpowiedzialnym pracodawcą i wywieranie pozytywnego wpływu na społeczność i rynek jest jednym z kolejnych celów firmy.

Przede wszystkim – środowisko

Poważnym problemem branży budowlanej są odpady, a więc ważne jest, żeby producenci czuli się odpowiedzialni również za nie, najlepiej w całym łańcuchu dostaw. Firma Altro od 2007r. obniżyła całkowitą ilość odpadów o 70%, a na rok 2016 postawiła sobie za cel osiągnięcie zerowej ilości odpadów. To również ta firma zainstalowała pierwszy na świecie system recyklingu bezpiecznych podłóg. System ten oferuje zamknięty proces recyklingu i jest zdolny do przetworzenia przeszło 500 ton fabrycznych odpadów PCW rocznie. Pozwala to na wykorzystanie do 20% odpadów przetworzonych do produkcji bezpiecznych podłóg.

W trosce o środowisko naturalne powstał system odzyskiwania winylu – Recofloor. Altro jako jeden z dwóch jego założycieli ma możliwość własnego recyklingu bezpiecznych podłóg, przetwarza też odpady podłóg antypoślizgowych, niezależnie od producenta. Od momentu powstania systemu (2009 rok) do 2012 zebrano oraz poddano recyklingowi ponad tysiąc ton odpadów w postaci podłóg winylowych. Jest to ilość wystarczająca, aby 45 razy pokryć stadion piłki nożnej Wembley, nie trafiło to jednak na wysypisko, zmniejszając przy tym emisję dwutlenku węgla o 750 ton – odpowiednikiem niech będzie emisja średniej klasy samochodu osobowego, który objechałby równik 90 razy.

Innym osiągnięciem, oprócz gospodarki odpadami, to fakt, że od 2000r. Altro o 99% zmniejszyła zużycie wody w procesie produkcyjnym. Dodatkowo, w ciągu ostatnich pięciu lat zredukowano o 7.2% zużycie energii w latach 2007-2009 oraz o następne 4% w roku 2011.

Mimo tych oszczędności wyroby Altro produkowane są przy użyciu najwyższej jakości materiałów. Surowce pobierane są tylko od dostawców posiadających certyfikat ISO 14001:2004 lub tych, którzy zobowiązali się do ochrony środowiska. Bezpieczne podłogi Altro nie zawierają więc materiałów niebezpiecznych, wymagających rejestracji i kontroli w ramach REACH, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego kontroli chemikaliów szkodliwych dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska.

Dodatkowo – już ósmy rok z rzędu – prestiżowe wyróżnienie na liście stu Najlepszych Pracodawców Roku („The Sunday Times”) trafiła do Altro. Firma ta, bazując na wartościach rodzinnych, działa w trosce o kompetencje swoich pracowników – inwestuje więc czas oraz środki na ich rozwój, stawiając sobie coraz to nowsze wyzwania. O skuteczności tych działań świadczyć może niski wskaźnik rotacji pracowników. Wielu z nich poświęciło tej pracy całe życie – podejmując ją po zakończeniu szkoły i odchodząc dopiero na emeryturę.

Kwestia zasobów ekonomicznych również stoi na wysokim poziomie. Przemawia za tym przede wszystkim udział klientów we wszystkich aspektach działalności Altro, wsparcie firmy na każdym etapie usług oraz wysoka jakość produktów utrzymywana w najwyższych standardach przez cały okres użytkowania produktu.

W swojej ofercie firma ma ponad 20 bezpiecznych podłóg, które nie tylko spełniają najwyższe standardy, ale również zaspokajają pod względem kolorystyki nawet tych najbardziej wymagających klientów. Wszystkie podłogi mają też rekomendację i atest HACCP International jako bezpieczne dla żywności.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Źródło: www.e-floors.plSkontaktuj się z naszymi fachowcami

Dział wykładzin:

Robert Lutomski
Beata Wojciechowska
Adam Jankowski
Piotr Balcerzak

Dział wykładzin:

Joanna Grzeszkiewicz

Doradztwo techniczne:

Zenon Marcinowski

Dział narzędzi; logistyka i administracja

Katarzyna Lewandowska

Kontakt odnośnie serwisu www

Tomasz Bieńko