Gruntowanie posadzki

3 lipca 2013
Fox_Tomasz

Gruntowanie podłoża na wykładzinę

Kolejnym etapem prac związanych z przygotowaniem podłoża do ułożenia nowej wykładziny jest gruntowanie. Mimo, że etap ten nie jest obowiązkowy i zdarzają się sytuacje, w których gruntowanie uznawane jest przez budowlańców za dużym stopniu bezcelowe, to jednak jest ono bardzo ważne, ponieważ głównym zadaniem środka gruntującego będącego częścią wiązania międzywarstwowego jest poprawa przyczepności podłoża. Gruntowanie nie powinno być bagatelizowane, a powinno się je przeprowadzać nawet wtedy, kiedy uważa się je za niekonieczne. Pozwoli nam to spać spokojnie i nie obawiać się np. o pękniętą posadzkę.

Poprawa przyczepności podłoża nie jest jednak jedyną funkcją środka gruntującego. Dodatkowo powinien on związać pozostałości pyłu, zmniejszyć podatność podłoża na wchłanianie wody i wilgoci (higroskopijność), wzmocnić klejenie, być odpornym na różne środki chemiczne, a przy okazji nie wpłynąć w żaden negatywny sposób zarówno na podłoże jak i na późniejszą warstwę wierzchnią – w naszym przypadku na wykładzinę.

Dobre środki do gruntowania podłoża mogą być także wykorzystywane jako swoisty rodzaj środka naprawczego dla uszkodzonych lub zniszczonych posadzek.

Najprościej mówiąc, środek gruntujący poprzez wnikanie w strukturę podłoża sprawia iż staje się ona jednorodna, jednocześnie poprawiając inne parametry techniczne podłoża.

Niestety nie istnieje jeden uniwersalny środek gruntujący, który nadawałby się do każdego rodzaju podłoża, każdego rodzaju warstwy wierzchniej, a także spełniał w odpowiednio wysokim stopniu wszystkie wyżej wymienione funkcje. Wyróżnia się kilka czynników, pod kątem których sprawdzane są środki gruntujące. Należą do nich między innymi:

  1. zdolność do poprawy siły przyczepności.
  2. wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu.
  3. wytrzymałość na nacisk.
  4. głębokość penetracji.
  5. współczynnik wchłaniania wody.

Jedną z wymienionych wcześniej funkcji, którą powinien spełniać środek gruntujący było ograniczenie higroskopijności podłoża. Same podłoża możemy jednak podzielić na higroskopijne (np. beton, jastrych, drewno) oraz niehigroskopijne (np. metal, asfalt, szkło). Z tym podziałem podłoży wiąże się również podział środków gruntujących. Sprawą oczywistą jest, że dla podłoża, które samo w sobie jest niehigroskopijne nie będzie potrzebny środek gruntujący zmniejszający jego higroskopijność. Przy wyborze środka gruntującego pod uwagę należy wziąć nie tylko to, czy podłoże jest higroskopijne czy nie, ale także właściwości specyficzne dla każdego podłoża – wiadomo, że inne właściwości ma beton, inne szkło, a jeszcze inne asfalt.

Dzięki niektórym właściwościom technicznym podłoża możemy wyróżnić następujący podział środków gruntujących:

– grunt poliuretanowy użyjemy na nieodpowiednio twardych podłożach,
– grunt dyspersyjny – podłoża, które wymagają wzmocnienia oraz minimalnej izolacji przed wilgocią,
– grunt poliuretanowy – podłoża o wilgotności do 5%,
– grunt epoksydowy – podłoża o wilgotności do 5%,
– grunt lateksowo-epoksydowo-cementowy – podłoża o wysokiej wilgotności.

Oczywiście jest to jedno z co najmniej kilku kryteriów podziału środków gruntujących.

Specjaliści z branży budowlanej wielokrotnie opowiadają się za tym, że wykorzystywane materiały powinny, w miarę możliwości, pochodzić od jednego producenta. Nie inaczej jest ze środkami gruntującymi. Wykorzystanie produktów jednego producenta zagwarantuje nam, że żaden ze składników naszych materiałów nie będzie wzajemnie wykluczał się z jakimkolwiek składnikiem innego produktu.

Do wiodących producentów środków gruntujących należą Schonox oraz Uzin.

Więcej informacji ogólnych o środkach gruntujących mogą Państwo uzyskać na naszej podstronie poświęconej środkom gruntującym. Znajdą tam również Państwo informacje o wybranych środkach gruntujących oraz ich specyfikacje techniczne.

Użycie środka gruntującego jest bardzo proste, a wiele osób nie waha się użyć stwierdzenia, że gruntowanie podłoża jest najłatwiejszą czynnością budowlaną.

Wystarczy po prostu otworzyć pojemnik z płynem gruntującym, a następnie rozprowadzić ją wałkiem, pędzlem lub natryskowo na powierzchni, którą chcemy zagruntować. Gruntowanie natryskowe stosuje się zazwyczaj na zewnątrz budynków. Sprawa minimalnie „komplikuje się”, kiedy środek gruntujący jest koncentratem. Wówczas przed rozprowadzeniem należy go rozcieńczyć w odpowiednich proporcjach z wodą. W niektórych przypadkach gruntowanie powinno zostać powtórzone. Uzależnione jest to od preparatu, który używamy oraz od konieczności wzmocnienia naszego podłoża.

Po zakup środków gruntujących zapraszamy do naszego sklepu internetowego.Skontaktuj się z naszymi fachowcami

Dział wykładzin:

Robert Lutomski
Beata Wojciechowska
Adam Jankowski
Piotr Balcerzak

Dział wykładzin:

Joanna Grzeszkiewicz

Doradztwo techniczne:

Zenon Marcinowski

Dział narzędzi; logistyka i administracja

Katarzyna Lewandowska

Kontakt odnośnie serwisu www