Wykładziny elastyczne

18 stycznia 2015
Fox_Tomasz
Wykładzina elastyczna PCV PVC

Wykładziny elastyczne, czyli wykładziny z tworzyw sztucznych, są produkowane przede wszystkim z PVC. Materiał ten wyraźnie wyparł z rynku linoleum. Wykładziny z PVC dostarczane są w postaci rulonów lub płytek, a grubość tych wykładzin to najczęściej 2 mm, lecz zdarzają się również inne grubości, co zależne jest głównie od tego do jakich miejsc dana wykładzina jest przeznaczona i jakie funkcje ma spełniać – zakres grubości nie wykracza z reguły poza zakres 1,5 do 3,0 mm. Szerokość rulonów, w których dostępne są wykładziny elastyczne, to najczęściej 2 metry, jednak tak jak w przypadku grubości wykładziny, zdarzają się delikatne odstępstwa, np. 1,5 czy nawet 4 m. Płytki oferowane są przeważnie w wymiarze 50 x 50 lub 60 x 60 cm.

PVC jest związkiem chemicznym wytwarzanym od około 50 lat, który składa się z chloru, węgla i wodoru. PVC w czystej postaci jest białym proszkiem, do którego dodawane są środki wiążące, a także dodatki (addytywy), np. plastyfikatory, barwniki, wypełniacze i stabilizatory. Całość poddana działaniu ciepła i ciśnienia zamienia się ostatecznie w termoplastyczną masę, która z kolei przerabiana jest na wykładzinę. Rodzaj i ilość poszczególnych składników dodatkowych powoduje zróżnicowanie cech użytkowych i określa jakość danej wykładziny.

Wykładziny z PVC sporządzane są zarówno jako homogeniczne jak i heterogeniczne. Wykładziny nazywa się homogenicznymi, gdy na całej ich grubości surowiec ma jednakowy skład, niezależnie od tego, czy zbudowany jest z jednej, czy z kilku warstw. Jeśli natomiast wykładzina zbudowana jest z kilku warstw, które różnią się składem materiału, nazywa się je heterogenicznymi. Ponadto wykonywane są wykładziny na podkładzie tekstylnym lub na innego rodzaju podkładach.

Wskazówki praktyczne:

Układanie wykładzin elastycznych odbywa się poprzez naklejanie materiału z rulonu lub płytek na odpowiednio przygotowane podłoże. Najodpowiedniejszymi podłożami są różnego rodzaju posadzki. Do przyklejania wykładzin używa się klejów dyspersyjnych lub klejów na rozpuszczalnikach. Zaletą klejów dyspersyjnych jest mniejsza szkodliwość dla środowiska.

W zależności od stopnia zanieczyszczenia wykładziny, jej czyszczenie przeprowadza się przez zamiatanie, odkurzanie lub zmywanie wodą. Przy silniejszym zanieczyszczeniu do wody należy dodać neutralnego mydła lub odpowiedniego środka czyszczącego. Należy unikać środków zawierających substancje ścierne, zwłaszcza podczas czyszczenia wykładzin z połyskiem.

Wykładziny podłogowe z PVC zalicza się do najbardziej odpornych na ścieranie elastycznych wykładzin podłogowych. Są one odporne na światło i cechują się trwałością barw, a jeżeli są ułożone na odpowiednim podłożu, wygłuszają również odgłosy związane z poruszaniem się. Wysokiej jakości wykładziny z PVC nie wykazują wyczuwalnych ładunków elektrostatycznych.

Naprawa uszkodzonej wykładziny elastycznej odbywa się poprzez wymianę uszkodzonych fragmentów, a co za tym idzie Łatwiejsza jest naprawa wykładziny w płytkach niż z rulonu.

Alternatywy

Zamiast wykładzin z PVC zasadniczo można zastosować wszystkie dostępne wykładziny podłogowe. Kryterium są aktualne wymagania użytkowników. Bezpośrednio porównywalne z wykładzinami z PVC są wykładziny z linoleum. Pomiędzy oboma rodzajami wykładzin istnieją jednak różnice związane z ich wpływem na środowisko naturalne.Skontaktuj się z naszymi fachowcami

Dział wykładzin:

Robert Lutomski
Adam Jankowski

Doradztwo techniczne:

Zenon Marcinowski

Dział narzędzi; logistyka i administracja

Katarzyna Lewandowska

Kontakt odnośnie serwisu www