Montaż płytek podłogowych cz. I – przygotowanie podłoża
1 października 2015
Fox_Tomasz

Montaż wykładziny w płytkach – przygotowanie podłoża

Artykuł powstał w oparciu o zalecenia firmy Balsan dotyczące montażu wykładziny w płytkach.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przechowywanie

Płytki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu na równej powierzchni i umieszczać je jedne na drugich nie przekraczając 10 opakowań na stosie.

Zanim przystąpimy do układania, musimy przystosować płytki do warunków panujących w zamkniętym pomieszczeniu – w tym celu wyjmujemy je z opakowania i pozostawiamy na 48 godzin w danym pomieszczeniu. Zalecana temperatura to przedział 15°C – 30°C.

Warunki miejsca przeprowadzanych prac

Temperatura pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 12°C, natomiast wilgotność względna nie powinna przekraczać 65%. Pomieszczenia powinny być zamknięte i zadaszone.

• Należy upewnić się, czy system ogrzewania jest szczelny.

Beton powinien być całkowicie utwardzony i suchy. Rezultat powinien odpowiadać wymogom krajowych norm i przepisów prawnych w zakresie budownictwa. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 5%.

• Podłoże powinno być gładkie, czyste i suche, nieściśliwe. Powinno odpowiadać wymogom krajowych norm i przepisów prawnych w zakresie budownictwa.

• Wyrównane i wygładzone podłoże powinno spowodować, że pod ułożoną wykładzinę nie podejdzie wilgoć.

• Jeżeli chodzi o podłoże z płytek winylowych, marmuru Terrazzo, itp. : przed montażem należy usunąć czynniki chemiczne z powierzchni, oraz wyrównać nierówności podłoża przy pomocy odpowiedniej masy wyrównującej, samopoziomującej.

• Jeżeli podłoże wykonane jest z drewna nie trzeba wykonywać już na nim żadnej pracy, jeżeli:

po wyrównaniu płytek do pokrycia oraz desek lub po ewentualnym wygładzeniu spoin między panelami oraz miejsc na łby gwoździ lub śrub, ogólna i miejscowa płaskość przegrody podłogowej ma zapewnić wykładzinie gładkie i wolne od plam czy wypukłości podłoże o odpowiedniej sztywności i twardości. We wszystkich wypadkach, między płytkami, deskami czy panelami istnieją spoiny. Jednakże, jeżeli ułożono podłogę z klejonymi krawędziami, nie można tego tolerować i ewentualne spoiny powinny być zakitowane i wygładzone. Trzeba pamiętać o tym, aby nie stosować klasycznej masy wygładzającej na takim podłożu.

• Jeżeli chodzi o podwyższone podłogi: zaleca się układanie wykładziny tak, aby spoiny płytek nie pokrywały się ze spoinami modułów podłogi. Należy dopilnować, aby produkt służący do przygotowania podłoża nie przeniknął do przestrzeni między płytkami podłogowymi, gdyż utrudniłoby to ich późniejszy demontaż.

• Ogrzewanie podłogowe: temperatura posadzki nie powinna przekraczać 28°C. Ogrzewanie musi być wyłączone na 48 godzin przed rozpoczęciem układania.

Metoda przymocowywania

Do płytek luźno układanych należy stosować produkt przygotowujący w rozproszeniu wodnym przygotowany specjalnie do tego rodzaju płytek. Sprawdzić można to w ulotce producenta, gdzie również znajdują się zalecenia odnośnie używania produktu, których należy przestrzegać

Mając na uwadze zalecane gramatury należy nałożyć cienką, jednolitą warstwę kleju za pomocą zalecanego narzędzia służącego do nakładania. Przed rozpoczęciem układania płytek należy mieć na uwadze czas potrzebny do przyschnięcia, także sprawdzić czy warstwa kleju nie podnosi się pod dotykiem. Mocno zalecane jest regularne przeprowadzanie testów odklejania płytek, aby sprawdzić ich odpowiednią luźność. W przypadku renowacji, konieczne jest obowiązkowe zneutralizowanie poprzedniego czynnika przytrzymującego, poprzez zastosowanie podkładu przyczepnego.


Źródło: www.balsan.comSkontaktuj się z naszymi fachowcami

Dział wykładzin:

Robert Lutomski
Adam Jankowski
Piotr Balcerzak

Doradztwo techniczne:

Zenon Marcinowski

Dział narzędzi; logistyka i administracja

Katarzyna Lewandowska

Kontakt odnośnie serwisu www